Hjärnan mår bra av meditation

skogen och sjön

Utsikt över sjön motljus

Jag blir alltid lika glad när de vanliga nyheterna har så här positiva och bra nyheter.

Meditation är rena avkopplingen för hjärnan. Det har amerikanska forskare kunnat visa med hjälp av funktionell magnetröntgen.

Effekten sågs både hos personer som hade mediterat länge och hos dem som var mindre erfarna.
Genom meditationen sänks aktiviteten i delar av hjärnan som är inblandade när vi dagdrömmer, men också vid psykiska störningar som autism och schizofreni.
Det hela försiggår i ett nätverk i hjärnan som är aktiverat även vid bland annat uppmärksamhetsstörningar och vid bildandet av den plack som anses ligga bakom demenssjukdomen Alzheimers.
Effekten sågs både hos personer som hade mediterat länge och hos dem som var mindre erfarna.
Forskargruppen vid Yaleuniversitetet i USA pekar på att meditation tidigare har visat sig ha positiva effekter för exempelvis den som vill sluta röka.
Att meditation kan ha positiva hälsoeffekter antyder även några andra forskningsstudier.
Förra året kunde en annan amerikansk forskargrupp visa att tolv minuters daglig meditation under åtta veckor ökade aktiviteten i delar av hjärnan som är viktiga för våra minnesfunktioner.
Meditation har också visat sig kunna förändra blodflödet i hjärnan och bidra till att man mår bättre, något som i sig är positivt för våra minnesfunktioner.

Källa:Nyheterna svt.se 22 nov 2011
Kopiera den här länken och se hela artikeln:
http://svt.se/2.108068/1.2611072/hjarnan_mar_bra_av_meditation&lid=aldreNyheter_1513597&lpos=rubrik_2611072

Kärleksfulla hälsningar
Christina

Comments are closed.