AuraTransformation – Bron till den nya tidens energi

Kära läsare!
Den senaste tiden har jag beträtt bron till den nya tidens energi och därmed tagit ett nytt spännande steg i min livsarbete. Jag har nämligen genomgått en AuraTransformation.
Det är väldigt tydligt hur jag genom denna transformation bl.a. nått ny och mycket starkare kontakt med min livsglädje, hur jag fått en än skarpare intuition, har lättare till beslut och överhuvudtaget nått en större balans och ett inre lugn.
Och det känns helt fantastiskt!

Mycket kort och enkelt beskrivet är Auratransformation en genomgripande och permanent medvetandeexpansion, där auran omvandlas, gamla blockeringar och mönster rensas och intuition förenas med handlingskraft, så tanke och handling går hand i hand. Det som är vi, vårt sanna Högre Jag, blir tydligare för både oss själva och omgivningen och vi står starka och sanna, förankrade i oss själva med full lyskraft.

Nu är jag också själv utbildad Auraförmedlare och kan förmedla AuraTransformation.

En längtan jag haft i många år, det som varit mitt mål och det jag sökt efter större delen av mitt liv, är just att få hem mina högsta aspekter av mig själv, att få in mitt sanna Högre Jag i kroppen och att kunna leva den medvetenheten i vardagen.
Denna längtan har varit en drivkraft i det mesta jag hittills ägnat mig åt och det som genom-syrat hela mitt livs arbete, både för egen del och i arbetet med att undervisat andra, som också velat växa personligen och andligen.

Min passion och den röda tråden i mitt liv har varit att hitta det som hjälper mig att läkas och växa och bli ett med mitt sanna Högre Jag. Det som har hjälpt mig själv en bit på min egen upptäcktsfärd dit, har jag sedan alltid delat med mig av för att inspirera andra.

Jag ser det som att jag livet igenom lagt ett pussel, där jag hittat en bit här och en där, som alla på sitt sätt hjälpt mig växa och läkas som människa och att utvecklas fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligen.

Jag har väntat på att det som är mitt nästa steg, nästa pusselbit, skulle komma …och nu har det alltså kommit! Min egen transformation, som jag fick i mars, har verkligen hjälpt mig att få hem mitt sanna Högre Jag i auran och i kroppen. När jag nu även har utbildat mig till Auraförmedlare, kan jag också hjälpa andra att nåt dit, genom att förmedla transformationens mycket kraftfulla, stärkande och skyddande balansenergi.

Den gamla tiden är slut, då vi trodde att mästarna eller någon annan auktoritet utanför oss visste bäst och hade alla svar. Nu i den nya tidens energi är vi våra egna mästare - vårt sanna Högre Jag har all kunskap, alla svar. Vi är vår egen högsta källa till kunskap och vår sanning finns inom oss, inte utanför.

”Vi är dem vi väntat på” som Hopi-indianerna säger om det som händer i den tid vi lever nu.

Vill du läsa mer om AuraTransformation så kan du gå till www.auratransformation.se Jag kommer snart att skriva mer om detta även här på hemsidan.

Kärleksfulla Hälsningar
Christina

Comments are closed.