Attraktionslagen

Attraktionslagen

Attraktionslagen är en universell lag som verkar vare sig vi tror på den eller inte. Lagen fungerar på det sättet att det vi lägger våra tankar på, det vi ger vårt fokus och vår energi till, får vi mer av. De tankar och känslor vi hyser är det som utgör och blir vår verklighet.
Det är ungefär som med en blomma som växer och frodas av att vi vattnar den och ger den näring och ljus, men torkar och dör om vi ställer den i mörker och glömmer att vattna. När vi medvetet välja att ”vattna” och ge energi till de tankar och känslor som skapar det vi önskar mer av i vårt liv, så växer de och kan blomma, de manifesteras och blir till vår verklighet.
Hur kan det då komma sig att vi ändå inte alltid har det och får till det så som vi vill ha det, fast vi tänkt, fokuserat på och jobbat för ett resultat som vi önskat och känt så mycket för?
Jo, precis som när vi vattnar vår blomma, får även ogräset i rabatten ta del av vårt fokus på blomman och våra omsorger om den, kanske också på bekostnad av blommans livskraft. På samma sätt kan vi utan att veta om det ge näring även till de tankar och känslor vi inte vill ha, men som ligger dolda och djupt rotade i det omedvetnas tankemylla, och därifrån hindrar och begränsar oss att skapa det vi fokuserar på rent medvetet. Både medvetna och omedvetna tankar omfattas av attraktionslagen.

Visste du förresten att vi tänker ca 50 000 - 60 000 tankar varje dag - och att en väsentlig del av dem är desamma? Och att vi dessutom sällan är medvetna om vilka de egentligen är? Alla dessa återkommande tankar plogar upp stigar som bildar vårt livs mönster. Det bästa är att vi medvetet kan välja vilka mönster vi vill skapa.
Vilka mönster väljer du? Vilka tankar vill du fokusera på? Har du drömmar du vill förverkliga?

Attraktionslagen kommer att vara ett tema på mina kurser och meditationer under hösten. Se Kalender och Aktuellt.
På kurserna får du stöd i att få syn på och förändra de tankar och känslor som begränsar dig. Du får hjälp att ge energi till de tankar och känslor som stöder dig att öppna dig och ta emot mer av det du önskar.
Du kan också använda månadens meditationer på medlemssidan.

Använd din fantasi som är ett kraftfullt verktyg, har kul och dina drömmar kommer att blomma och ta form och bli till din verklighet!

Kärleksfulla hälsningar
Christina

Comments are closed.