Balans på alla plan med kristall och indigoenergin

Balans på alla plan med kristall och indigoenergiUtdrag ur boken ”Balans på alla plan"

av Anni Sennov
Indigobarn kallar man de barn som är födda under den Nya Tiden, d.v.s. från 1995 och fram tills 2008. Det som kännetecknar dessa barn är att de är födda med en betydligt starkare aura och utstrålning än deras föräldrar.

Dessa barn är alltså födda med den Nya Tidens indigofärgade aura. Vuxna med den gamla själsauran kan i dag uppgradera sin aura till Indigoauran via en AuraTransformation™, om de känner sig redo för detta.

Fram till slutet av 2003 har 843,000 Indigobarn fötts i Sverige. Dessutom är ca 934,000 barn födda i övergångsperioden 1987-1994 och är således utrustade med en blandad aura som innehåller element från både den gamla tidens själsaura och indigoenergin.

2004-08 föddes dessutom ca 524,900 svenska barn med blandning av indigoaura och kristallaura, och desto närmare 2009 barnen är födda, desto renare kristallaura har de, och desto mer kristalliserade är de i sina kroppar.

I början av 2009 går och kryper eller går det således 2,30 miljoner svenska barn och ungdomar runt, som har en aurastruktur som skiljer sig från deras föräldrars, såvida föräldrarna inte har genomgått en AuraTransformation™.

Indigobarnens karaktärsdrag 

Typiskt för indigobarn och indogoungdomar är att de är självlärda och att de snabbt kopierar av sin omgivning exakt eller också själva hittar på nya sätt att göra saker på.

De kan ofta verka asociala och enormt provocerande för sin omgivning på grund av sin gränslöshet och brist på respekt för många saker. Indigoindivider har nämligen ingen auktoritetstro, de ogillar etablerade system och har ingen respekt för vuxna som inte respekterar sig själva.

Indigoindivider föds med en total balans inom sig själva, även om det inte alltid ser ut så utifrån, och de är helt enkelt så ärliga och sanningssökade djupt inom sig att de inte kan ljuga vare sig för sig själva eller för andra.
Bristen på respekt och gränslösheten visar sig i situationer där balansen mellan de människor som barnen umgås med saknas. Barnen kan nämligen inte fungera i några som helst sammanhang där det inte finns balans, som barn kunde förr i tiden, där man ofta omedelbart blev straffad om man inte anpassade sig till de vuxnas stränga regler.

Indigobarn föds med en total balans inom sig, även om det inte alltid ser så ut. Därför är barnen utpräglat ärliga och söker sanningen djupt inne i sig själva, de kan inte ljuga, varken för sig själv eller för andra.
Det som ibland kan verka som provokativa tilltag i förhållande till omvärlden sker inte med onda avsikter, det är ett tecken på barnens maktlöshet i förhållande till helhetssituationen omkring dem, där balansen ofta helt kan saknas utan att de vuxna nödvändigtvis reagerar.

Endast mycket få vuxna har samma goda kontakt med sin intuition som indigobarnen eller indigoungdomarna har. Orsaken till barnens och ungdomarnas goda intuition är att deras aura består av ren ande- och intuitionsenergi, eftersom alla ”rena” indigos är födda helt utan själsenergi och karma som begränsar dem i deras personliga utveckling.

Indigobarnen har svårt att ljuga för sig själva, eftersom kroppen helt enkelt skvallrar eller strejkar så snart de själva eller andra försöker tvinga dem till något de i verkligheten inte tycker eller mår bra av. Magplågor och huvudvärk eller halsont är därför inga ovanliga tillstånd hos indigobarn om deras gränser har överskridits på ett eller annat sätt.

Kristallbarnens karaktärsdrag
Kristallbarn NovaKristallbarn Alex

Kännetecknande för alla kristallbarn är att de är mycket rena i sina energier, ärliga, till sitt väsen och extremt sanningssökande i sitt umgänge med andra människor. De lindar inte in sanningen enbart av hänsyn till omgivningen.

Till skillnad från indigobarnen saknar kristallbarnen fullständigt den gränssättande blå energin i sin aura. Det är dock inget problem för barnen själva eftersom de är mycket médvetna om vad de tycker om och inte tycker om och vilka som är bra för dem att vara tillsammans med. De går därför inte med på kompromisser i något sammanhang överhuvudtaget. Hellre isolerar de sig från omvärlden om de finner att de själva är det enda acceptabla sällskapet i närheten.

Innan du får en AuraTransformation är det bra att du har läst boken "Balans på alla plan". Boken kostar 320 kr + frakt. Du kan beställa boken här.

[si-contact-form form='1']

 

Comments are closed.