AuraTransformation

Cristal aura - auratransformation

Hur verkar den?

En AuraTransformation ™ är en behandling som hjälper till att skapa balans i din kropp så du lättare kan höja dina frekvenser i kroppen och få hem din Ande energi/ditt Högre Jags energi och ha kontakten levande i din vardag. Den hjälper dig i din personliga utveckling och du får större tillgång till din livsenergi.

Många upplever sig utmattade och trötta och förstår inte varför? Det kan bla. bero på att auran läcker energi och behöver uppgraderas till en nyare version? AuraTransformation är en permanent uppgradering av din aura och personliga energi, du integrerar din Ande energi/ditt Högre Jags energi i kroppen och höjer kroppen i frekvens.
Du får större tillgång till din livsenergi, samt kroppen får ett starkare skydd av den nya aurastrukturen så du inte läcker energi längre. Många som gjort en AuraTransformation upplever att kroppen börjar återhämta sig och energisystemet laddas igen. De kan hålla sin egna energi och också hålla annan energi som inte hör till dem själva utanför sig.

Mycket kort och enkelt beskrivet är AuraTransformation en genomgripande och permanent medvetandeexpansion där auran omvandlas, gamla blockeringar och mönster rensas och intuition förenas med handlingskraft, så tanke och handling går hand i hand.

Här kan du se en liten kort film som beskriver vad AuraTransformation är:

 

En permanent uppgradering av din aura och personliga energi

Den gamla tidens aura - Själsauran Indigoauran Kristallauran, kristallbarnens aura, den nya tidens aura

Det som är vi, vår Ande/vårt Högre Jag, blir tydligare för både oss själva och omgivningen och vi står starka och sanna, förankrade i oss själva med full lyskraft.
Vi rekommenderar alla som vill få en AuraTransformation att först läsa boken ”Balans på alla plan” av Anni Sennov.

Christina bor och arbetar utanför Stockholm men reser även till andra platser i Sverige.

Följ länken och läs mer om AuraTransformation >>>

Varmt Välkommen att kontakta mig!

Kärleksfulla hälsningar
Christina Divén

[si-contact-form form='2']