AuraTransformation är bron till nya tidens energi

Vi lever i en tid med stora förändringar och energin på jorden höjs i vibration för att skapa en större balans och öka vår medvetenhet. Den nya tidens energi är mer kärleksintelligent och handlingskraftig och kommer för att hjälper oss att skapa en bättre värld.

AuraTransformation hjälper oss komma i balans med dessa nya och högre energier som kommer till jorden och gör att vi lättare kan integrera dem i våra kroppar. Din aura blir uppgraderad med högre energifrekvenser vilket hjälper till så även den fysiska kroppen lättare kan integrera dess nya högre frekvenser.

Din aura blir ett starkare skydd, du läcker inte energi längre, du får tillgång till hela din livsenergi och din rena kärlek och glädje som din Ande/ditt Högre Jag är. Du har mer energi och är magnetisk till det du fokuserar på, vilket gör att det går fortare att skapa det du önskar.

Du blir bättre på att sätta dina gränser och handla utifrån din sanning och du låter dig inte påverkas av omgivningen lika lätt.

En AuraTransformation löser inte problemen åt dig men du får större kraft att göra något åt dem.

När du uppgraderar din aura kan du bättre förstå de barn som föds idag, de barn som kallas för indigobarn och kristallbarn. Dessa barn föds med de nya högre energier helt integrerade i sitt energisystem och de har kommit hit för att hjälpa till med att höja medvetandenivån på hela planeten.

Läs mer om Indigobarn och Kristallbarn här>>>

AuraTransformation hjälper oss ta vårt nästa steg i utvecklingen som är att expandera vårt medvetande och komma hem till oss själva och vår hela potential, det jag brukar kalla det sanna Högre Jaget, eller vår Ande.

(Här ser du hur de olika Aurorna ser ut. Klicka på bilderna för att se dem i full storlek)

Den gamla tidens aura - Själsauran

Den gamla tidens aura - Själsauran

Indigoauran

Indigoauran som Indigobarnen och AuraTransformerade personer har

Kristallauran, kristallbarnens aura, den nya tidens aura

Den nya tidens aura - Kristallaura som de nya barnen föds med idag och som indigoauran uppgraderas till

Comments are closed.